Vi, Gunilla Linde Bjur & Hans Bjur, startade arkitektkontoret arcobello ab 1993. Läs mer

FÖRELÄSNINGAR

FÖRELÄSNINGAR

  Romboken presenteras av Gunilla & Hans på Medelhavsmuseet i Stockholm 14 nov 2015. foto Fabian Linde    Majornas bibliotek tisdag 9 oktober 2018. Hans Bjur föreläste om Göteborg – Albert Lilienbergs stad.      

Ny bok om Göteborg

Ny bok om Göteborg

Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930 De flesta och kanske också de förnämsta svenska exemplen på helgjutna, konstnärligt högtstående stadsplaner från tidigt 1900-tal skapades i Göteborg då Albert Lilienberg var stadens förste stadsingenjör. Några exempel på platser...

Forskningsprojektet Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930

Forskningsprojektet Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930

Hans Bjur forskningsprojekt 2015– 2017 Albert Lilienberg (1879-1967) är en av de främsta företrädarna för svensk stadsplanering och stadsbyggnadskonst. Särskilt intressant är hans göteborgstid 1907-1927. Han lyckades då att på ett unikt sätt förena stadsplanernas...

arcobello ab

Vi, Gunilla Linde Bjur & Hans Bjur, startade arkitektkontoret arcobello ab 1993. Sedan dess har vi drivit kontoret tillsammans utan andra anställda. Så länge vi var professorer på Chalmers Arkitektur var verksamheten inte lika intensiv som den är i nuläget. De senaste åren har Hans genomfört arkitekturprojekt, planutredningar, juryuppdrag och forskningsprojekt. Gunilla har under samma tid forskat, föreläst och skrivit flera böcker om arkitektur. Balkong förlag utgav 2015 i samarbete med arcobello boken
Rom – arkitektur och stad. Den är ett resultat av vår mångåriga forskning och undervisning i Rom. Texter och foton har vi skapat tillsammans. Då vi ofta anlitas som föreläsare om arkitektur och stadsbyggande i offentliga sammanhang trivs vi bäst med att uppträda tillsammans. Det skapar en dynamik som vi tror att publiken uppskattar.

gunilla linde bjur

Gunilla är arkitekt SAR/MSA och professor emerita i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola där hon mottog studenternas stora pedagogiska pris. Hon har disputerat i konstvetenskap och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal böcker om arkitektur, varav de två senaste 2010 och 2013 utgivits av Balkong Förlag, Stationshus – Järnvägsarkitektur i Sverige och Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920. Hon hedrades med Olle Engkvistmedaljen 2011 ”för många års förmedling av forskning om arkitektur”. Tillsammans med Hans Bjur har hon på plats i Rom i två decennier undervisat blivande arkitekter och ingenjörer i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria. Deras bok Rom – arkitektur och stad utkom 2015. Gunilla genomför nu ett forskningsprojekt som kommer att resultera i boken Kvinnor tar plats – arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020. 

hans bjur

Hans är arkitekt SAR/MSA och professor emeritus i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Han är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och har en omfattande forskningsproduktion i stadsbyggnad bakom sig. Han var 2005–2011 professor i urbana transformationer vid Göteborgs universitet och en period var han forskningsledare för ett tvärvetenskapligt projekt vid Svenska Institutet i Rom publicerat 2009 i boken Via Tiburtina. Space, movement & artefacts in the urban landscape. Tillsammans med Gunilla Linde Bjur har han på plats i Rom i två decennier undervisat blivande arkitekter och ingenjörer i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria. Hans fokus det senaste året har, förutom olika arkitektuppdrag, varit inriktat på forskning som 2018 resulterat i boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930.

Kontakta oss

arcobello | BJUR ARKITEKTER

info@arcobello.se
tel. +46 (0)703 088120
Eklandagatan 2, 412 55 Göteborg

hans bjur
+46 (0)703 088505
hans.bjur@arcobello.se

gunilla linde bjur
+46 (0)703 088120
gunilla.bjur@arcobello.se