Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930

De flesta och kanske också de förnämsta svenska exemplen på helgjutna, konstnärligt högtstående stadsplaner från tidigt 1900-tal skapades i Göteborg då Albert Lilienberg var stadens förste stadsingenjör. Några exempel på platser och stadsmiljöer som han gestaltade är Götaplatsen, Nedre Johanneberg, Änggården, Landala egnahem, Kungsladugård, Majorna, Bagaregården, Gamlestaden, Brämaregården, Kålltorp och Örgryte villastad. Stadsdelarna har levt med i stadens förändringar under 100 år och framstår idag som förebildliga. Hemligheten med deras attraktivitet som bostadsmiljöer är balansen mellan det intima och det lågmält monumentala som blev ett särskilt signum för Albert Lilienbergs stadsplaner i Göteborg. Som ett resultat av många års forskning föreligger nu 2018 boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930. Hans Bjur skildrar tillsammans med fotograf Krister Engström hur tre decenniers stadsbyggnadskonst ännu utgör en hållbar och älskad del av Göteborgs identitet.