Konstmuseet MACRO Peroni i Rom arkitekter Odile Decq & Benoît Cornette foto arcobello

Ny arkitektur på spåren

Staden Rom och dess arkitektur är föremål för vår ständiga utforskning. Boken Rom – arkitektur och stad utkom 2015 och nu i mars 2017 utvecklas temat vidare här på webben. Vi skriver om ny arkitektur eller tusenåriga cosmat-golv och alltmöjligt som vi upplever i Rom NU.

Rinascente

 

Muralmålningar vid Via Tor Marancia i Rom

Under senare år har man kunnat se många prov på anslående muralmålningar i Sverige och andra länder. Ett fint exempel på permanenta fasadmålningar som förändrat ett slitet förortsområde i Rom finns vid Via Tor Marancia nära EUR. Området valdes ut för det så kallade Big City-projektet med stöd såväl från staden Rom som från privata aktörer. Arton konstnärer från tio länder genomförde konstprojektet 2015 i samarbete med boende i elva hyreshus, så kallade Case Popolari eller Social Housing från 1950-talet. Bostadsenklaven ligger som på ett podium omgiven av en låg mur med öppningar in mot längsgående huvudstråk och kortare ”tvärgator”. Muralmålningarna har koncentrerats till tvärstråken som fått fantastiska uterum att vistas i. Det som skulle kunnat bli en ”gated community” har istället blivit en vacker oas som alla har tillträde till.

Cosmatgolv

Mer info kommer inom kort