arcobello ab

Vi, Gunilla Linde Bjur & Hans Bjur, startade arkitektkontoret arcobello ab 1993. Sedan dess har vi drivit kontoret tillsammans utan andra anställda. Så länge vi var professorer på Chalmers Arkitektur var verksamheten inte lika intensiv som den är i nuläget. De senaste åren har Hans genomfört arkitekturprojekt, planutredningar, juryuppdrag och forskningsprojekt. Gunilla har under samma tid forskat, föreläst och skrivit flera böcker om arkitektur. Arcobello utgav 2015 i samarbete med Balkong förlag boken Rom – arkitektur och stad. Den är ett resultat av vår mångåriga forskning och undervisning i Rom. Texter och foton har vi skapat tillsammans. Då vi ofta anlitas som föreläsare om arkitektur och stadsbyggande i offentliga sammanhang trivs vi bäst med att uppträda tillsammans. Det skapar en dynamik som vi tror att publiken uppskattar.

gunilla linde bjur

Gunilla är arkitekt SAR/MSA och professor emerita i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola där hon mottog studenternas stora pedagogiska pris. Hon har disputerat i konstvetenskap och är en flitigt anlitad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal böcker om arkitektur, varav de två senaste 2010 och 2013 utgivits av Balkong Förlag, Stationshus – Järnvägsarkitektur i Sverige och Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920. Hon hedrades med Olle Engkvistmedaljen 2011 ”för många års förmedling av forskning om arkitektur”. Tillsammans med Hans Bjur har hon på plats i Rom i två decennier undervisat blivande arkitekter och ingenjörer i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria. Deras bok Rom – arkitektur och stad utkom 2015. Gunilla genomför nu ett forskningsprojekt som 2020 kommer att resultera i boken Kvinnor tar plats – arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020. 

cv – gunilla linde bjur

arkitektexamen Chalmers tekniska högskola 1971

filosofie doktorsexamen i konstvetenskap, Göteborgs universitet 1999

anställningar

handläggande arkitekt White arkitekter AB 1971-1980

doktorand konstvetenskap Göteborgs universitet 1982–1987

universitetslektor 1988–nov 2004 Arkitekturens teori och historia, Chalmers

professor nov 2004–juni 2011 Arkitekturens kultur och kommunikation, Chalmers

styrelseuppdrag

Thielska Galleriet, till 2012

Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga mfl ändamål, pågående

arcobello ab, pågående

utmärkelser

nominerad 1989, 1999, 2000 till Chalmers pedagogiska pris av arkitektstudenterna

Chalmers pedagogiska pris 2000

Göteborgs Studenters stora pris 2002

Vara Kommuns Miljöpris 2008 för samarbete med Lagmansgymnasiet i Vara

Olle Engkvistmedaljen 2011 av Stockholms Byggnadsförening

utsedd till 2011 års William Chalmersföreläsare

 projektledning och administration

vice prefekt 1991-1996 Institutionen för arkitekturhistoria Chalmers

ämnesansvarig 1998-2000 Arkitekturens teori och historia Chalmers

temaföreståndare (prefekt) 1999-2001 Arkitekturens teori och historia, Chalmers

projektledare 2001 Arkitekturåret Chalmers i samarbete med Arkitekturmuseet

projektledare 2002 Kultur på Chalmers

 populärvetenskapliga insatser

expert och granskare 1989-1992 för området arkitektur och stadsbyggande i NE-projektet och författare till 76 artiklar eller uppslagsord (Carl Fredrik Adelcrantz, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Fredrik Blom, Erik Dahlbergh m fl)

radioprogram 1995 (många repriser 2001) ”Nästa Hallsberg – våra järnvägsstationer” i serien Svenska hus. (producent Kickan Öhrström)

medarbetare 1997 i boken Staden – Arkitektur och planering – från medeltid till industrialism, en pedagogisk satsning tillsammans med utbildningsradions TV-serie med samma namn.

TV-program 1999 10 07 (många repriser) med anledning av doktorsavhandlingen om Adolf Edelsvärd, producerat av Universitets-TV, Göteborg

radioprogram 6/9 2000 Lika villkor debatt om könsroller och grabbighet på Chalmers, producent Karin MacLennan

flera radioprogram P4 Göteborg 2001- 2012 om staden och arkitekturen, reporter Tommy Johansson

TV Kunskapskanalen ”Arkitektur och makt” tills med Gert Wingårdh

radioprogram lokalradion P4 7/11 2002 1 tim direktsändning Signal: om snyggt och fult i arkitekturen, programledare Per Dahlberg

ansvarig utställare 1996 Göteborgs framsidor – fasader och arkitekter. En foto- och modellutställning i anslutning till SAR:s 60-årsjubileum i Göteborg nov 1996. Utställningen hade sitt upphov i boken Fasader i Göteborg – hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet med text av Gunilla Linde Bjur

ansvarig utställare 2000 (tills med fil dr Gun Schönbeck), Arkitekten och staden. Adolf Edelsvärd & Victor von Gegerfelt. Göteborgs Stadsmuseum dec 2000–april 2001, utställningskatalog: Arkitekten och staden. Adolf Edelsvärd, text Gunilla Linde Bjur

utställning Frölunda kulturhus sept–okt 2011. Stationshus i Sverige. Tills m fotograf Krister Engström

 konferenser och symposier (i urval)

inbjuden deltagare Liv & text. Metoder att skriva biografi, Idéhistoriskt symposium 12-14 december 1984 Umeå

inbjuden föreläsare ”Än lever arkitektmonografin!” Aktuell arkitekturhistorisk forskningBebyggelsehistoriskt symposium 7–8 mars 1985 Umeå

ansvarig ordförande och symposiearrangör (tills med Gun Schönbeck) 1800-talsarkitektur i Norden. Diskussioner kring aktuella forskningsområden. Arkitekturhistoriskt symposium 15-16september 1988 Göteborgs universitet, eget anförande om biografin som metod

inbjuden moderator och föreläsare ”Chalmers School of Architecture in Italy” Möte mellan gammalt och nytt – restaurering och förnyelse, Symposium för nordisk Arkitekturforskning 19–21 mars 1997 Rom

inbjuden föreläsare ”Turningpoint – Architectural History in Schools of Architecture” The Future of the Architect – mind, land, society, International Congress 7–11 juni 2000 Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona, deltog även i workshop ”Learning Architecture”

-Inbjuden deltagare Architecture in the year zero. 8th International Alvar Aalto Symposium 11–13 aug 2000 Jyväskylä Finland.

inbjuden deltagare Architecture Children & Identity EU-konferens maj 2001 Stockholm

inbjuden deltagare International Architectural Forum. Saint Petersburg – Window into the Future. Architecture, Art, Time and History – reflections in human Society. 12–17 maj 2002 StPetersburg

inbjuden föreläsare juli 2004: ”Architecture and Pedagogy in Sweden” Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona

inbjuden offentlig föreläsare 2006–2009 (i urval): Wallhamn AB Tjörn, Statens fastighetsverk, Vara kommun, Luleå Tekniska Universitet, Liljewall arkitekter, Tyréns, Göteborgs stad International relations Stadskansliet, Frölunda kulturhus, Högskolan för Design och Konsthantverk HDK Göteborgs universitet, Dialog älvstranden Stadsmuseet Göteborg, VG-regionen Konst och arkitektur i det offentliga rummet, Sveriges SYO-konsulenter, Högskolan för Lärande och Kommunikation HLK Jönköping.

 forskning och forskarutbildning

forskning och undervisning i 20 år om arkitekters och ingenjörers yrkesvillkor och historia.

ansvarig för kursen Introduktion till arkitekturforskning 1990-1993.

huvudansvarig för forskarutbildning och forskarseminarier 1998-2000 i Arkitekturens teori och historia efter Björn Linns pensionering (1998)

huvudhandledare för civ ing, arkitekt Johan Linton, lic uppsats Le Corbusiers maskin. Industriella spår i ett arkitekturtänkande 1999

examinator och huvudhandledare för arkitekt Gunilla Enhörning. Landerierna i Göteborgs stadsbyggande, disputation 2006

examinator och huvudhandledare för arkitekt Hans Ponnert. Theodor Wåhlin – Arkitekten och restaureringskonsten – en yrkesbiografi, disputation 2011

huvudhandledare för civ ing arkitekt Johan Linton, Le Corbusier och Ville radieuse – att skriva den moderna staden, disputation 2013

pågående forskningsprojekt

Kvinnor tar plats – arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020, dokumentinsamling och intervjuer pågår, planerad publikation Balkong förlag 2020

Våra städer – från Dahlberghs 1600-tal till vår tid, tills m Hans Bjur planerad fortlöpande digital publicering på webbsidan arcobello.se

Rom NU – arkitektur och stad tills m Hans Bjur fortlöpande digital uppdatering av aktuell arkitektur i Rom på webbsidan arcobello.se

publikationer i urval

Linde Bjur, G (1996) Fasader i Göteborg. Hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet (med foton av Hans Hammarskiöld och en essä av Viveca Lärn) Gedins förlag, Stockholm.

Linde Bjur, G (red 1997): Efter tre terminer… arkitektstudenter om framtiden. Chalmers

Linde Bjur, G (1997:1): ”Kunskap tung att bära”. Recension av The Macmillan Dictionary of Art (1996) och Signums svenska konsthistoria band 1–6 (1994-1996). Arkitektur nr 7 1997

Linde Bjur, G (1997:2): ”Stationshuset – den nya stadsporten”. Den svenska staden. Planering och gestaltning – från medeltid till industrialism. Sveriges Radios Förlag.

Linde Bjur, G (1999:1): Arkitekt vid industrialismens genombrott. Adolf Edelsvärd – en yrkesbiografi. Diss Konstvetenskap Göteborgs universitet.

Linde Bjur, G & Malmström, B (1999:2): ”Spår i staden”. Spår i landskapet. Banverket

Irandoust, Said & Linde Bjur, Gunilla (2000:1): ”Reformera det akademiska meriteringssystemet”. Svenska Dagbladet Brännpunkt 5 augusti 2000

Linde Bjur, G (2000:1): Arkitekten och staden. Adolf Edelsvärd. Göteborgs Stadsmuseum.

Linde Bjur, G & Svennberg, M (2000): ”Det nya millenniet – en plats för barn”. 2000 Kring det svenska millennieminnesmärket. Chalmers

Linde Bjur, G & Malmström, B (2000): ”Från stadsport till trafiknod”. Arkitektur   nr 2 2000

Linde Bjur, G & Malmström, B (2001): ”När stationshuset kom till byn”. Forskning & Framsteg nr 5 2001.

Linde Bjur, G (2001): ”Arkitekturåret belyser en okänd kultur på Chalmers”. Vattentrycket 1–2001

Wærn, Caldenby, Hultin, Linde Bjur & Mårtelius (2001) Guide till Sveriges arkitektur. Byggnadskonst under 1000 år. Arkitektur Förlag & Formas

Linde Bjur, G & Lindblom, A (red 2003): Efter tre terminer– arkitektstudenter reflekterar.

Linde Bjur, G (2005) ”The young and the beautiful. Children and architecture.” i Daylight by Velux, Copenhagen

Caldenby, C, Linde Bjur G & Ohlsson, S-O (2006) Guide till Göteborgs arkitektur

Linde Bjur, G (2006) Järnvägsarkitektur. Järnvägen 150 år. 1856–2006. Banverket/Informationsförlaget

Gästredaktör tills m Hans Bjur för tidskriften Arkitektur nr 8 2007, temanummer om Rom

Linde Bjur, G & Bjur, H (2010) Stadsbildens förändringar i Rom. Till Rom. Nordiska konstnärer i Rom under 150 år. Carlsson Bokförlag

Linde Bjur, G (2010) Stationshus. Järnvägsarkitektur i Sverige. Balkong förlag

Linde Bjur, G (2013) Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920. Balkong förlag

Linde Bjur, G & Bjur H (2015) Rom. Arkitektur och stad. Balkong förlag

hans bjur

Hans är arkitekt SAR/MSA och professor emeritus i stadsbyggnad vid Chalmers tekniska högskola. Han är ledamot av Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien IVA och har en omfattande forskningsproduktion i stadsbyggnad bakom sig. Han var 2005–2011 professor i urbana transformationer vid Göteborgs universitet och en period var han forskningsledare för ett tvärvetenskapligt projekt vid Svenska Institutet i Rom publicerat 2009 i boken Via Tiburtina. Space, movement & artefacts in the urban landscape. Tillsammans med Gunilla Linde Bjur har han på plats i Rom i två decennier undervisat blivande arkitekter och ingenjörer i arkitektur- och stadsbyggnadshistoria. Hans fokus det senaste året har, förutom olika arkitektuppdrag, varit inriktat på forskning som 2018 resulterat i boken Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930.

cv– hans bjur

Current       

Professor Emeritus Urban Design and Planning Chalmers University of Technology, Gothenburg

Professor Emeritus Urban Transformations University of Gothenburg

Architect SAR/MSA

Academic Degrees

M.Sc. in Architecture Chalmers 1973

Ph.D. Theory and History of Architecture Chalmers 1984

Associate Professor Urban Design and Planning Chalmers 1989

Professor and Chair Urban Design and Planning Chalmers 1992–2004

Adjunct Professor of Urban Transformations University of Gothenburg 2005–2012

Academic Positions

Fellow of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA), 2000–

Dean of the School of Architecture, Chalmers University of Technology, 1997–2002

Head of the Department of Urban Design and Planning, 1992–2004

Member of the Central Management Group of Chalmers University, 1997–02

Member of the Board, School of Architecture, 1994–02

Member of the Recruitment Committee, School of Architecture, 1994–02 (Chairman 1997–02)

Member of the Board of the School of Environmental Science at Chalmers University and University of Gothenburg, 1993–1997

Academic Commissions  

Expert adviser– EU, GD-Environment Working Group: Urban Design for Sustainability, 2002–

Chairman of CORA, International Council of Research on Architecture, 2001–

Chairman of Nordic Building Research Cooperation (Nordic Council, NBS), field of research: “Infrastructure & Environment”, 1993–96

Member of COST (EU – DG XII) Action C2, “Large Scale Infrastructures and Quality of Urban Shape”, 1995–2000

Member of the Council for Planning and Coordination of Research (FRN), Committee of Natural Resources and Environment, 1995–1999

Member of IVA Royal Swedish Academy of Engineering Science working group “Town and Country Planning”, 1996–1998

Chairman, Swedish Council of Building Research, Research Development Group ”City Development and Spatial Planning,” 1996–2001

Chairman of the Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS), group 3: “City Development”, 2001– 2004

Member of the Design Advisory Board, Swedish National Road Administration, 1995–

Member of the Design Advisory Committee, Swedish Board of Civil Aviation, 1997–

Legally responsible for the publication of FACTA & FUTURA, 1992–95

Academic Awards

Awarded the Jan Carlsson Prize for Outstanding Academic Leadership by the Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm in 2002

Architect Practice

EFEM Architects Office, 1974–1993 (co-founder): ecological planning, urban planning, infrastructural planning, participatory planning, comprehensive planning, integrated building conservation, architectural design and R&D.

ARCOBELLO Design Studio, 1993– (co-founder): urban development and design, architectural design, graphic design, exhibition design, publications. Recent major commissions:

Master Plan for the transformation and development of the Dock Area at the Western Harbour in Malmö (230 000 m2 apartments, offices, business and public spaces), 1997–2002 (with prof. Jan W. Hansen, Aarhus). Clients: Wihlborgs, PEAB, JM.

Expert adviser on behalf of client NCC in the invited planning and design competition for the Triangeln Development Area Malmö, 2005.

Master Plan for the transformation and development of the SKF Development Area at Gamlestaden Gothenburg (in co-operation with White Architects), invited competition 2006. Client: NCC

Town plan for part of the Kockum Area at the Western Harbour Malmö (in co-operation with JWH Architects and Celsing Architects) 2007–2008. Client: PEAB

Town planning for the Myggenäs Area at Tjörn. Client: Myggenäs Gård AB (ongoing)

Town planning and architectural design for Cape Höviksnäs at Tjörn. Client: Olssons Trävaror AB (2014 ongoing).

Architectural design, Arcobello Architectural Studio at Tjörn 2007–2016, in collaboration with Gunilla L Bjur.

Expert adviser on behalf of client PEAB regarding the transformation and development of the Shipyard Area (Varvsstaden 19 ha) at the Western Harbour Malmö (350.000 m2 apartments, offices, business and public spaces), programming and evaluating invited urban and architectural design competition 2008, developing urban design and development processes (2006–2012).

Partnership with Liljewall Architects 2009–2012 on urban development & design.

Architectural design, Villa Lundberg 2013 Runmarö, archipelago of Stockholm

Architectural design, Villa Johansson, Tjörn  2014 ongoing

Expert adviser on behalf of client Akademiska Hus regarding project Campus Näckrosen, 2013 ongoing, and School of Business, Economics and Law at the University of Gothenburg, architectural design competition 2014–2015

Architectural design, Villa Westin, Runmarö, archipelago of Stockholm 2017

Architectural design, Villa Rosell, Tjörn 2017

Major Research programmes

“An Ecological Approach to Comprehensive Planning,” 1980–87, experiences and conclusions in: Ett ekologiskt synsätt i översiktlig planering. Erfarenheter och slutsatser, BFR T12:1987 (Bjur, ed.), funded by the Swedish Council of Building Research.

”Cities and Infrastructure” 1985–89, conclusions in e.g. Under staden. Perspektiv på kommunal infrastruktur, BFR T4:1988 (see ”Beneath the City.

”Foundations for the Future” in  Newsletter of Swedish Building

Research 1990/1), funded by the Swedish Council of Building Research.

”Future Cities,” 1992–97 , conclusions e.g. in: Framtidsstaden. Diskussion om planering för bärkraftig utveckling, BFR T 12:1993;

”Eco-Cycles in the City,” in Urban Policies for an Environmentally Sustainable World, OECD seminar on the Ecological City, 1994;

Future Cities. Development Trends in the Center and Periphery. Funded by FRN, BFR, VOLVO and Chalmers.

”Città, Lingua et Architettura,” interdisciplinary research in Italy, the province of Viterbo 1988–1993, conclusions in: ”Fra la Via Aurelia e la Via Flaminia. Osservazioni sullo sviluppo urbanistico di Blera, comparato a quello di altri centri della provincia di Viterbo”, funded by Famiglia Rausing, the Wallenberg Foundation, and Chalmers.

”Analyses and Management of Sustainable Urban Development,” longterm funded research program (BFR/FORMAS) focused on sustainable traffic systems, the green structure of cities and management and design 1998–2003

“Places and Everyday Life at the Urban Periphery”, longterm funded (BFR/FORMAS) research program, 1998–2003

“Via Tiburtina. Space, Movement and Artefacts in the Urban Landscape”, a transdisciplinary research study of the Rome region over three millenia, 2002–2008 , funded by Swedish Research Council, Famiglia Rausing,

RAÄ and KVA (with prof Barbro Santillo Frizell, classical archaeologist)

Current Research

Our towns and cities – from Dahlbergh’s 17th century until our times (with Gunilla L Bjur). Forthcoming digital publication planned at arcobello.se

Rome NOW –architecture and city. Contemporary architecture in Rome, arcobello.se (with Gunilla Linde Bjur) forthcoming www updating of the book ROM – arkitektur och stad, Balkong förlag 2015

Hans Bjur Selected Publications

Stadsplanering kring 1900. Med exempel från Albert Lilienbergs verksamhet, Chalmers 1984 (Diss.)

Götaplatsen–Kungsportsavenyens avslutning”, in Torg och gaturum i några svenska städer, SKTF. 1984)

”Albert Lilienberg”, Arkitektur 1/86.

”Göteborgs stadsutveckling”. Uppsats in Arkitekturmuséets årsbok 1988

Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år, Göteborg 1989

”Town Planning around the turn of the 20th century”, Planning History, vol 12, No. 1 March 1990

”Vallgrav och kanaler. Vattenrum i Göteborg”, in Svenska turistföreningens årsbok 1995 ( with Gunilla Linde)

Future Cities: Development Trends in the Center and Periphery, Volvo 1995

”Shifting Focus from Technical to Environmental Aspects,” in Final Report, Cost Action C2, Large Scale Infrastructures and Quality of Urban Shape (EU – DG XII), 1998 (with Knut Strömberg & Bertil Malmström)

”Sustainable Forms of the Future City. On Urban Development and Transportation,” paper (keynote speech), congress Sweden-China on scientific exchange, Shanghai, 1999

“Urban Form, Movement and Transformation – Urban Development and Mobility”, paper (key-note speech) at IFHP conference, proceedings, Helsinki, 2000

“Stadsperiferin – transformationer och planeringsproblem”, i Den uthålliga staden som livsmiljö, Formas, 2003; English version:

“Place and Life of the Periphery”

“Vattenbyggnadskonst och stadsutveckling”, in Bebyggelsehistorisk tidskrift, 44/2003

“Evolving Urban Culture in Transforming Cities The role of the configuration of the network of public spaces in urban life”, IPHS Barcelona 2004 (with Mir Azimzadeh),

“Governance for Urban Change”, General Rapporteur’s final report, 48tIFHP World Congress Oslo, September 2004,

“Transforming Cities”, proceedings, Space Syntax 5th International Symposium, Delft, June 2005 (with Mir Azimzadeh)

“L’Arte Urbanistica in Svezia nel 1600”, in Confini Perduti, proceedings, Bologna 2006

“The Urban Palimpsest: The interplay between the historically generated layers in urban spatial systems and the urban life”, proceedings, the sixth international Space Syntax Symposium Istanbul 2007 (with Mir Azimzadeh)

“Dynamic Rome” in Arkitektur 8/07

Via Tiburtina. Space, Movement & Artefacts in the Urban Landscape, 2009 (with Barbro Santillo Frizell)

“Stadsbildens förändringar i Rom 1860–2010, in Till Rom. Nordiska konstnärer i Rom under 150 år, 2010 (with Gunilla Linde Bjur)

“Movement and Urban Development at Two City Gates in Rome”, in Laurence & Newsome (eds): Rome, Ostia, Pompeii. Movement and Space, 2011 (with Simon Malmberg)

“Via Tiburtina – ett forskningsprojekt om urban landskapsarkeologi, stadsutveckling samt om kommunikation och gestaltning av kulturmiljön” in

Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete. Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006–2010/11, 2013

“Västra Hamnen sedd från Dockans horisont”, in Västra Hamnen. Lärdomar och erfarenheter (2013)

“Gamlestaden – genesis och strukturella förändringar” i Gamlestaden. Strukturella förändringar och kulturarvsprocesser. En fallstudie, 2015

ROM – arkitektur och stad, 2015 (with Gunilla Linde Bjur)

Lilienbergs stad. Göteborg 1900–1930 (forthcoming 2017)